Linki

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony na OTOMOTO.PL

OTO MOTO

 

O P O N Y

Faktyczne oszczędności paliwa oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego w znacznym stopniu zależą od zachowania kierowców, a zwłaszcza od następujących czynników:

- ekologicznego prowadzenia pojazdu, które może znacznie przyczynić się do zmniejszenia zużycia paliwa,
- ciśnienia w oponach, które powinno być regularnie sprawdzane w celu zapewnienia lepszej optymalnej przyczepności    na mokrej nawierzchni i    optymalnej efektywności paliwowej,
- ścisłego przestrzegania bezpiecznej odległości między pojazdami.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1222/2009

Objaśnienie piktogramów umieszczonych na etykiecie